Sezení NLP a/nebo hypnózy podle Ericksona

 
 


CO VÁM MŮŽE SEZENÍ NEUROLINGVISTICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ
A/NEBO HYPNÓZY PODLE ERICKSONA PŘINÉST?

- propojování a přinášení souladu vědomé a nevědomé mysli
- uvolnění těla i mysli
- zvýšení důvěry ve své vnitřní zdroje a jejich zpřístupnění
- změnu vnitřních obrazů, nevědomých vzorců mysli a nastavení nervového systému
- rozšíření možností a strategií pro různé situace i život jako celek
- uvolnění energetického potenciálu pro více radosti, uvolnění a naplnění
- více lásky k sobě i druhým a přijetí
 

S ČÍM MOHOU TYTO METODY POMOCI?

- Ujasnění, posílení a zazdrojování záměrů a cílů.
- Vytváření kotev a zdrojů pro zvládání obtížných situací.
- Rozvoj zdrojů a energie pro osobní růst a využití svého potenciálu.
- Identifikace a naplňování potřeb.
- Změna automatického chování a somatických modelů.
- Změna impulzivního, kompulzivního chování a lehkých závislostí.
- Práce s vnitřními i vnějšími konflikty a vnitřní i vnější kritikou.
- Vypořádání se s obtížnou minulostí a vytváření budoucnosti.
- Změna postoje a emočního náboje k prožitému traumatu nebo šokové situaci.
- Uvolnění ze "spoluzávislosti" ve vztahu s další osobou, strach že ten vztah např. skončí.
- Vyrovnání se se ztrátou blízké osoby.
- Uvolnění, relaxace, posílení a podpora změny, důvěry a naděje.
 

ČÍM SE TYTO METODY LIŠÍ OD KLASICKÉ TERAPIE?

- Místo na řešení problému se orientují na výstupy a cíle.
- Místo proč se ptají jak.
- Místo řešení a dávání pozornosti omezením a tomu, co nefunguje
se věnují rozšiřování možností a toho, co funguje.
Tím nedochází k pocitům opakovaného selhání, ale k práci se zpětnou vazbou a postupné změně.
- Pracují se zdroji a celistvostí místo rozebírání na kousíčky a řešení příčin.
- Nezabývají se tolik obsahem, zabývají se více formou a způsobem.
- Oslovují a zapojují všechny smysly.
- Oslovují a zapojují jak mysl vědomou, tak nevědomou.
 

JAK SEZENÍ PROBÍHÁ?

1) Na začátku se Vás zeptám na Váš záměr a očekávání.
2) Navrhnu postup, řeknu s čím mohu pomoct a s čím nemohu.
3) Probíhá vlastní sezení.
4) Na závěr celý proces dokončíme, uzemníme.
5) V případě potřeby a přání domluvíme další postup, předám doporučení a tipy.

 

DOPORUČENÉ VYROVNÁNÍ


pro Jílové u Prahy a Online
(Zoom, Whatsapp, Skype)

1 hodina 1 000 Kč
každá další 800 Kč
která se účtuje po čtvrt hodinách s použitím zaokrouhlení nahoru a dolů.
Většinou je 1,5 - 2 hodiny tak akorát.

balíček 3 setkání 1,5 hodiny: 3 600 Kč (ušetříte 600 Kč)
balíček 5 setkání 1,5 hodiny: 5 750 Kč (ušetříte 1 250 Kč)

v případě online formy zašlete prosím vyrovnání na účet: 846929163/0800
 

pro Brno a Prahu

1 hodina 1 200 Kč
každá další 1 000 Kč
která se účtuje po čtvrt hodinách s použitím zaokrouhlení nahoru a dolů.
Většinou je 1,5 - 2 hodiny tak akorát.

balíček 3 setkání 1,5 hodiny: 4 500 Kč (ušetříte 600 Kč)

balíček 5 setkání 1,5 hodiny: 7 250 Kč (ušetříte 1 250 Kč)


Podrobněji k vyrovnání:
Toto vyrovnání není platba za provázení.
Je to vyrovnání za můj čas, pozornost atd.
Přináší finanční prostředky pro můj život, další studium a rozvoj.

Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte nebo víte, že to tak máte udělat.
Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.
Jsem otevřená i jiným způsobům a formám vyrovnání.
 

CERTIFIKACE

Výcvik NLP a hypnózy podle Ericksona jsem absolvovala u Bhagat J. Zeilhofer
https://www.shangrila.cz/
Jsem držitelkou certifikátu NLP Practitioner